Lagerstyringssystem for produksjon

Godt lagerstyringssystem for dyner og puter

Microsoft Dynamics NAV med Pilaro sin bransjeløsning Pilaro Industry Solution, sikrer optimal produksjons – og logistikkontroll for dyne – og puteprodusenten Mascot Høie AS.

Mascot Høie på Ørland har benyttet bransjeløsningen Pilaro Industry Solution i mange år. «Å ha et godt lagerstyringssystem, sikrer optimal produksjons- og logistikkontroll», sier økonomisjef Frode Johnsen.

Storstilt og effektiv produksjon

I mer enn 170 år har Mascot Høie satt preg på skandinaviske hjem med sine sengetøyprodukter, dyner, puter, og pledd. De er viden kjent for god kvalitet og høy komfort, og de selger og markedsfører produktene sine i hele Norden samt flere andre Europeiske land.

For å tilfredsstille kundenes krav til korrekte leveranser, er vi avhengig av et finmasket logistikk- og distribusjonssystem. Her spiller Microsoft Dynamics NAV med bransjeløsningen Pilaro Industry Solution en avgjørende rolle, forteller Frode Johnsen. Med Pilaro Industry Solution er produksjonsavdelingen til enhver tid integrert i én løsning, Det gir oss bedre oversikt og øker sporbarheten. Når medarbeidere taster inn arbeidsordre på en dataskjerm, sendes informasjonen direkte inn i forretningssystemet. Bransjeløsningen har også økt effektiviteten på lageret og gir en oppdatert og god oversikt over varebeholdning, sier Johnsen videre.

Richard Larsen, som er daglig leder i Pilaro, forteller at Pilaro Industry Solution gir brukerne flere planleggingsverktøy til innkjøp, produksjon og prosjekt.
Vi opplever at kundene våre får bedre oversikt med Pilaro Industry Solution. De rapporterer bedre kontroll med innkjøp, økt kontroll med innkjøp, lager og produksjon, samt raskere tilgang til sentrale opplysninger. I kombinasjon med Microsoft Dynamics NAV, er det rett og slett et svært godt lagerstyringssystem, som frigjør både kapital og tid for brukerne.

Løsningen egner seg svært godt for bedrifter med stykkproduksjon, og bedrifter som jobber prosjektbasert. Pilaro Industry Solution er en av få bransjeløsninger som har fått Microsoft sitt høythengende sertifiseringsbevis, og vi erfarer at løsningen treffer markedet godt, sier Larsen videre.

Miljøbevisst

Mascot Høie legger stor vekt på at de tar miljøansvaret sitt på høyeste alvor, og understreker at produksjon av dyner og puter i Norge, sparer samfunnet for mye unødig Co2-utslipp.  Produksjonslinjer med stor grad av automatisering, kombinert med et godt tilpasset forretningssystem, gjør det mulig for oss å opprettholde produksjonen her på Ørland, sier Johnsen.

Kortreiste dyner og puter er godt å hvile og sove i, det kan vi alle enes om.

Lagerstyringssystem, Microsoft Dynamics 365 Business Central

Les mer om Mascot Høie og Pilaro 

 

Jobber du med produksjon, og vurderer nytt ERP-system?

Kontakt oss gjerne. Ring eller send mail til Jon Fromreide, telefon 913 24 843

ERP-konsulenter med god forretningsmessig forståelse, og god innsikt i kundens forretning

, ,

Infotjenster AS er opptatt av å ha et nært og åpent forhold til sine leverandører, og setter pris på å bli utfordret på egne tanker og ideer. Les her om samarbeidet med Pilaro, og få 5 tips for et godt kunde-leverandørforhold.

Bransjeløsning for farmasi

, ,

Sero AS er en norsk pionèrbedrift innen medisinsk biokjemi. I denne artikkelen kan du lese om Sero sine prosesser, og hvordan bransjeløsningen til Pilaro og Yaveon støtter opp om daglig drift, og bidrar til god kontroll og oversikt.

«Prosjektrapporten er et svært viktig verktøy for meg»

,

For en av kundene våre; Bulldozer Maskinlag, har vi utviklet et prosjektrapporteringsverktøy, som er direkte oppkoplet mot Microsoft Dynamics NAV. Bulldozer er svært fornøyd med rapportene de får ut, og er spesielt glade for at systemet er enkelt og brukervennlig.

Smarte og anvendelige data

,

«Diver har blitt et uunnværlig verktøy for oss», sier økonomisjef i Recover Norge, Hilde Mellingsæter Mathisen. «Før brukte vi mye tid på å hente ut data og lage rapporter. Med Business Intelligence-verktøyet Diver kan hele organisasjonen; prosjektledere, økonomiavdelingen og ledelsen, hente ut informasjon på en enkel og enhetlig måte og få ut smarte og anvendelige data.

Vi har fått frigitt mye tid, og det samsvarer godt med vår Lean-satsning i firmaet.

I implementeringsfasen av systemet, hadde vi god og tett dialog med Pilaro, en systemleverandør som jeg opplever som «24/7». Om noen spør meg om å anbefale et BI-verktøy, er svaret klart; «Diver».

 

Bilde av en bil og to menn

Recover Nordic benytter Pilaro BI

 

For mer informasjon om Pilaro BI, kontakt Richard Larsen på mail eller telefon 66 90 80 00

Ny hverdag med Document Capture

,

«Jeg har fått en ny hverdag med Document Capture».
Denne begeistrede uttalelsen kommer fra Gunvor Jensen hos IAC Vestcold i Stokke i Vestfold. Gunvor er regnskapsansvarlig i IAC og har jobbet i mange år med fakturering, både inngående og utgående.

 

Med Document Capture opplever hun god kontroll med fakturaene, og betydelig tidsbesparing i hverdagen. Ikke minst trives Gunvor svært godt med mindre papir og færre ringpermer.
«Med Document Capture vet jeg alltid hvor fakturaen er. Før måtte jeg kopiere alle fakturaer, kontere og så fordele til godkjenning. Ikke sjelden måtte jeg purre og lete etter fakturaer som hadde havnet i papirbunker rundt omkring i bedriften. Nå forteller systemet meg hvor fakturaen er. Vi har full kontroll og kan dermed også yte bedre service til kunder og leverandører».
Videre fortelle Gunvor at Document Capture er enkelt og intuitivt, og går raskt å lære seg.
«Nå som jeg har fått våre samarbeidspartnere til å sende fakturaer direkte til systemet, går det nesten av seg selv. Det er flott at man også kan splitte sider og flette der det er nødvendig. Document Capture er rett og slett veldig enkelt å jobbe i, og et system jeg stoler 100% på».

Document Capture fås som modul i Microsoft Dynamics NAV. Kontakt Jon Fromreide i Pilaro om du vil ha mer informasjon. Telefon: 913 24 843

Et velfungerende forretningssystem, gir kontroll med forretningsoppdrag

,

Leverandøren av fiskeoppdrettsutstyr til både nasjonale og internasjonale kunder, Steinsvik i Haugesund, oppnår milliardomsetning med et godt ERP- og CRM-system i bunn.

Styrer økonomien med mobilen

Tidligere hadde IAC Vestcold en økonomisjef til å gjøre analyser og rapporter. Den stillingen har de ikke lenger.

IAC Vestcold AS er Vestfolds ledende kuldeentreprenør og leverer alt innen kommersiell kjøling. Selskapet startet i 1997 med to ansatte og én million i omsetning. I dag teller bedriften 27 medarbeidere og har en omsetning på 70 millioner kroner. IAC Vestcold har en egen avdeling i Telemark, to datterselskap i Oslo og Bergen, og i tillegg samarbeider de tett med et fjerde selskap i Østfold. Felles er at de nå benytter Microsoft Dynamics NAV med bransjeløsningen Pilaro Industry Solution for 60 ansatte.

– Kjølebransjen er nok en konservativ bransje når det kommer til forretningssystemer, men IAC Vestcold har våget å satse. Vi tror det vil gi dem et godt konkurransefortrinn i framtiden, sier Guri Midttun, markedsansvarlig i Pilaro.

Integrerte systemer

– Vi har jobbet mye med å få mindre tidsbruk og mer kontroll. Det har gitt resultater på bunnlinja, sier daglig leder Jan H. Eriksen.

For tre år siden startet selskapet prosessen for å effektivisere driften. Eriksen forteller at det opprinnelig begynte med at teknikerne ville ha mulighet til å fakturere fra telefonen, men de så raskt et potensiale for å kunne effektivisere mer. Sammen med it-leverandøren Pilaro definerte IAC nye rutiner og nye måter å jobbe på, og startet arbeidet med å integrere systemer og enheter inn i forretningssystemet og bransjeløsningen.

– Tidligere måtte vi lete etter fakturaer og timelister. Nå er alt i Dynamics NAV og det er raskt å finne, og vi er mer sikre på at vi får registrert hver jobb, forteller Eriksen.

IAC Vestcold har en avdeling for prosjekter og en for serviceoppdrag. I serviceavdelingen blir både planlagte og akutte oppdrag registrert i systemet så fort de kommer inn. Med sine mobiltelefoner registrerer serviceteknikerne når oppdraget blir påbegynt og når det er ferdig. Likeledes går timelistene via håndholdte enheter inn i systemet.

I prosjektavdelingen blir oppdrag kalkulert, fulgt opp og evaluert via Microsoft Dynamics NAV. Alt er standardisert for å gjøre prosessene mer effektive.

Systemet overtok for økonomisjefen

– Tidligere hadde vi en økonomisjef til å gjøre analyser og rapporter. Den stillingen har vi ikke lenger. Nå er det systemet som jobber for oss. Og fordi vi har strenge rutiner på føring av timer og kostnader, kan vi se det økonomiske bildet nærmest i sanntid. Excelrapportene som man før brukte mye tid på å lage, kommer nå automatisk i systemet. Tidligere kunne møtene være mye preget av synsing, og tiltak ble gjort alt for sent. Nå har vi tall som vi kan stole på, og som er i sanntid, forteller Eriksen.

Eriksen legger ikke skjul på at det har vært en tøff prosess med til dels store frustrasjoner å utvikle og implementere det nye systemet. Spesielt var det utfordrende med den mobile løsningen, en integrert løsning fra Tyskland, som ikke fungerte godt nok i oppstarten. Prosjektet ble mer omfattende, og kostnadene høyere enn først antatt. Likevel er han ikke i tvil om at selskapet vil tjene inn investeringen og hente flere gevinster.

– Vi har vokst mye og da blir det viktig at informasjon ligger i et system og ikke i hodene til hver enkelt. Med systemet vi nå har bygget opp, er det også langt enklere å drive flere firmaer, sier Eriksen som ikke utelukker flere datterselskap inn i IAC.

Vi har jobbet mye med å få mindre tidsbruk og mer kontroll. Det har gitt resultater på bunnlinja, forteller daglig leder Jan H. Eriksen

Smart bedrift – med smart ERP

Hexagon Ragasco er kåret til Norges smarteste industribedrift for høyteknologiske løsninger og helautomatisk produksjon. Også på ERP-siden ligger bedriften i front. Her er hele verdikjeden samlet i ett helhetlig system.

I produksjonslokalene til Hexagon Ragasco er det meste merket med strekkoder og det er nesten ikke et papir å se. Produksjonen håndteres utelukkende av roboter og medarbeiderne som håndterer lager og råvarer er tungt bevæpnet med strekkodelesere. Selv inne i trucken er det satt opp en skjerm med tilgang til ERP-systemet.

Med et enkelt tastetrykk kan truckføreren se det samme bildet som selgere, innkjøpere, produksjonsmedarbeidere og administrerende direktør sjekker hver dag: Hovedbildet – bedriftspulsen – som viser prognoser og levende data fra salg til levering.

 

Bilde av Vegard Jensrud, logistikksjef

Et godt forretningssystem er som å ha en krystallkule.

Totalintegrert

– Et totalintegrert ERP-system er en stor fordel. Men det må være gjennomtenkt og grundig dokumentert slik at det hjelper oss til å se framtidens behov og muligheter. Helhetstanken er viktig for at vi skal kunne se gevinster mange steder. Greier man også å gjennomføre en streng disiplin på å bruke systemet, og i tillegg integrerer det med produksjonen, har man gjort et kjempesteg, sier finansdirektør Idun Fridtun. Hun mener ERP-systemet har effektivisert driften og fjernet manuelle rutiner.

– Før var det mye bruk av Excelark. Nå er alt i ProPlanner og vi styrer det meste av hverdagen etter en hovedplan – ett skjermbilde stappfullt av levende data, forteller logistikksjef Vegard Jensrud.

– Denne brukes på alle ukentlige planleggingsmøter og gir oss et klart bilde på produksjonskapasitet, planlagte og leverte ordrer og prognoser. Med dette kan vi rett og slett ta kjappere og bedre beslutninger. Hovedplanen brukes av alle: selgerne ser hva vi mangler av ordrer og når vi kan levere, produksjonsarbeiderne ser når vi får størst trykk og når vi har god kapasitet, innkjøp og lager ser hva som må bestilles og hva som skal ut, fortsetter Jensrud.

Automatisering og robotisering

Hexagon Ragasco holder til på Raufoss og produserer propanbeholdere i kompositt. De har alltid vært opptatt av teknologiutvikling og forbedring. Ved å ta i bruk teknologiske løsninger som avanserte styringssystemer, roboter og gripere, samtidig som de foretok store maskininvesteringer, har de økt produksjonskapasiteten og effektiviteten.

På ti år har produksjonstid per beholder blitt redusert fra 74 sekunder til 13 sekunder. Samtidig er all produksjon nå automatisert, og produktene er uberørt av menneskehender når de kommer ut av fabrikken.

Det er de store olje- og gasselskapene som er Hexagon Ragascos kunder. I tillegg leverer de gassbeholdere til bybusser og bilindustri. Men de fleste av gassbeholderne havner på kjøkkenet og grillplassen hos vanlige forbrukere. Konkurransefortrinnet er vekt og gjennomsiktighet. I motsetning til ståltanker kan dessuten en kompositt-tank ikke eksplodere. Årlig produserer bedriften mellom ca. 1,5 millioner gassbeholdere, med spesialdesign og farger tilpasset de ulike gassprodusentene.

Teknologisk konkurransefortrinn

Konkurransefortrinnet hos Hexagon er bygget på produksjonsteknologi. Derfor verner man godt om produksjonslinjene på Raufoss.

Så å si hele verdikjeden fra støping til pakking ligger i eget hus, og man jobber kontinuerlig med produktutvikling for å ligge et hestehode foran konkurrenter. For å få full kontroll og effektiv drift ønsket man også å integrere hele verdikjeden inn i ett system.

Prosessen mot ny ERP-løsning startet i 2013. Selskapet hadde hatt NAV (Navision) i mange år, men en gammel versjon som de mente var gammeldags, grå og rotete. Derfor bestemte de seg for å oppgradere.

– Vi fikk en anbefaling om ProPlanner og reiste til Ørland for å se på produksjonen hos Mascot Høie. De var veldig positive og det var nok mye av grunnen til at vi valgte ProPlanner og Pilaro, forteller Jensrud. ProPlanner er et spesialdesignet system for produksjonsbedrifter basert på Microsoft Dynamics NAV.

– Når vi først skulle gjøre endringer valgte vi å ta sats og hoppe langt. Et oppgraderingsprosjekt inkluderte ikke bare Pilaro på ERP-løsning, men også ACT på datafangst og Evry på SharePoint.

Nå ettertid innrømmer Jensrud at de gapte litt vel høyt.

– Det er krevende med en så stor endringsprosess parallelt med et høyt produksjonstempo, og vi undervurderte nok hvor viktig det er med opplæring og endring i arbeidsmetoder for hele bedriften. Dette har vært krevende, men vi føler vi har kommet et langt stykke i dag. Før hadde vi et rotete klesskap med gråfarger, nå har vi et ryddig klesskap med mange farger sortert i et system. Før hadde vi mange manuelle rutiner og fant svarene litt i Navision og litt i Excel. Nå har vi én krystallkule, sier han.

På grunn av konkurransesensitiviteten er det heller ikke mange eksterne leverandører som slipper inn hos Hexagon Ragasco, men Pilaro er en av få som er inne i varmen og får full tilgang til informasjon.

– Vi opplever faglig dyktighet og veldig god serviceinnstilling hos Pilaro. De har gått grundig inn i våre prosesser og forstår våre behov. Nå i driftsfasen ser vi at svært mye fikses med en telefon og vi opplever alltid å bli tatt seriøst selv om vi kan ha mange rare spørsmål, sier Vegard Jensrud.

Brukergrensesnittet og rollesenteret i nye Microsoft Dynamics NAV er godt mottatt i bedriften. Skjermbildene er kjente og gir samme følelse som kjente Windows-funksjoner. Blant annet kan man klikke på ikoner framfor koder, og sortering og filtrering er enklere.

I Hexagon Ragasco er man opptatt av kontinuerlige forbedringer – og det gjelder også for ERP-systemet.

– Vi er ikke i mål, men må jobbe kontinuerlig med videreutvikling. Områder som står for tur er reklamasjoner, enda bedre lagerstyring, og på sikt integrering mot vedlikeholdssystemer, sier finansdirektør Idun Fridtun avslutningsvis.

———————————

Vi i Pilaro har lang bransjeerfaring innen produksjon, stykkproduksjon og prosess, og har utviklet bransjeløsningen Pilaro Industry Solution som er sertifisert av Microsoft. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.
Kontakt Jon Fromreide på mail eller telefon 913 24 843