SAF-T – Nytt lovkrav fra 1. januar 2020

,

Den nye loven om SAF-T, vil medføre konsekvenser for dere som jobber på eldre versjoner av Microsoft Dynamics NAV.
Fra 1. januar 2020 trer loven om SAF-T, eller Standard Audit File – Tax, i kraft i Norge. Les mer om loven, hva du må gjøre, og innen hvilke tidsfrister, her.

Jet Reports – rapportering med mening

,

I samarbeid med Jet Global, tilbyr vi rapporteringsverktøy som gir deg både oversikt og innsikt. Jet-rapportene er utviklet spesielt for Dynamics NAV/Business Central, er lette å installere og intuitive å bruke.

EHF 3.0 – hva er nytt?

,

Difi (Direktoratet for forvaltning og IT), har annonsert at fra 1. januar 2020, er det EHF 3.0 som er det obligatoriske formatet når det det gjelder EDI format mot offentlige bedrifter. Støtte til tidligere EHF formater utgår på denne dato. Les her hva som er nytt, og se noen tekniske detaljer og eksempler.

Hva skjer med Microsoft Dynamics NAV nå som Business Central er lansert?

Informasjon til kunder som benytter Microsoft Dynamics NAV

Vi har tidligere orientert om at Microsoft Dynamics 365 Business Central er det nye navnet til Dynamics NAV, og er versjonen etter NAV 2018 (les artikkelen her).  Business Central ble lansert i Norge i oktober i år, og forretningsløsningen er en av flere apper i Dynamics 365-gruppen.
Som eksisterende kunde og bruker av Microsoft Dynamics NAV, er det noen ting du bør være oppmerksom på i forbindelse med NAVs overgang til Business Central.

  • Etter 1. april 2019 vil det ikke lenger være mulig å kjøpe en ny Dynamics NAV-lisens. Du vil selvfølgelig kunne kjøpe utvidelser, som for eksempel flere brukere etc., til tidligere versjoner av Dynamics NAV. Hvis du vet at du kommer til å trenge en ny Dynamics NAV 2018-installasjon i fremtiden, må du kjøpe minimum en startpakke før 1. april 2019. Du vil senere kunne bygge på denne startpakken.
  • Eksisterende kunder kan velge og oppgradere til Dynamics 365 Business Central on prem, Dette vil tilsvare «Dynamics NAV 2019». Du kan oppgradere, inklusiv alle tilpasninger du måtte ha, og komme raskt i gang med ny løsning.
  • Du får tilgang til løsningen dersom du er på aktivt vedlikehold, på samme måte som tidligere.
  • En vesentlig forskjell mellom Dynamics NAV og Dynamics 365 Business Central, er at Dynamics NAV er basert på samtidige brukere (ved kjøpte lisenser), mens Dynamics 365 Business Central består av navngitte brukere. Dette betyr at du vil trenge flere brukere med Dynamics 365 Business Central, da hver enkel bruker som skal ha tilgang til systemet, må ha en lisens i eget navn. Dette løser Microsoft ved at en kunde som kjører Dynamics NAV i dag, vil få 2 ganger antall brukere ved en oppgradering. Altså; har du 10 brukere i Dynamics NAV, vil du få 20 navngitte brukere i Dynamics 365 Business Central. Dette gjelder lisenser som er kjøpt før 1. oktober 2018.
  • Har du NAV leielisens, er du allerede vant til at brukerne er navngitte (NAV leielisens er basert på navngitte brukere, ikke samtidige brukere).
  • Du kan velge og kjøre on prem-løsningen din som hybrid løsning
  • Vil du gå for ren skyløsning (SaaS), anbefaler vi at du venter en tid, til løsningen er bedre tilpasset norske forhold. Det er også egne oppgraderingsregler for SaaS.

Har du spørsmål, kan du kontakte Bjørn Tollevsen på mail eller telefon 952 67 119

Hva ligger i begrepet skytjenester, og hvordan er det annerledes enn tradisjonell IT-drift? Er det trygt å lagre i skyen?

Digital transformasjon – hva betyr det og hva gjør de ledende bedriftene i Norge?

Digital transformasjon – hva betyr det?
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin definisjon er ganske dekkende:

Digital transformasjon er en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. Viktig å understreke at det er en grunnleggende og omfattende endring, ikke en mindre justering

• brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
• baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
• redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring

 

Hva innebærer det for bedriften?
Kort sagt kan man si at digital transformasjon innebærer omstilling og endring for bedriften. Bedriften skal utføre (gamle) oppgaver på en ny måte basert på ny digital teknologi. Smartere forretningsmodeller skal skapes. Man skal sette sammen data på en ny måte og ofte endre fra manuelle til automatiserte prosesser.

Digital transformasjon

Microsoft Norge har nylig kartlagt hvordan ledere i 29 store norske virksomheter jobber med digital transformasjon fra et forretningsperspektiv. Hvordan de opplever overgangen og hvordan de jobber for å få til overgangen på en best mulig måte.

Et par av funnene kort oppsummert:
• Digital transformasjon er høyt prioritert på den strategiske agendaen
• Mange strever med å finne den mest effektive måten å organisere seg på i en digital verden
• Implementeringen tar tid og byr på utfordringer
• Den nye måten å jobbe på, teori til praksis, tar lengre tid enn forventet

Les hele rapporten her.

Pilaro leverer ERP for produksjon og prosjekt, og kan hjelpe deg å digitalisere arbeidsprosessene dine. Kontakt Jon Fromreide på mail eller telefon 913 24 843