Digital transformasjon – hva betyr det?
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin definisjon er ganske dekkende:

Digital transformasjon er en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. Viktig å understreke at det er en grunnleggende og omfattende endring, ikke en mindre justering

• brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
• baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
• redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring

 

Hva innebærer det for bedriften?
Kort sagt kan man si at digital transformasjon innebærer omstilling og endring for bedriften. Bedriften skal utføre (gamle) oppgaver på en ny måte basert på ny digital teknologi. Smartere forretningsmodeller skal skapes. Man skal sette sammen data på en ny måte og ofte endre fra manuelle til automatiserte prosesser.

Digital transformasjon

Microsoft Norge har nylig kartlagt hvordan ledere i 29 store norske virksomheter jobber med digital transformasjon fra et forretningsperspektiv. Hvordan de opplever overgangen og hvordan de jobber for å få til overgangen på en best mulig måte.

Et par av funnene kort oppsummert:
• Digital transformasjon er høyt prioritert på den strategiske agendaen
• Mange strever med å finne den mest effektive måten å organisere seg på i en digital verden
• Implementeringen tar tid og byr på utfordringer
• Den nye måten å jobbe på, teori til praksis, tar lengre tid enn forventet

Les hele rapporten her.

Pilaro leverer ERP for produksjon og prosjekt, og kan hjelpe deg å digitalisere arbeidsprosessene dine. Kontakt Jon Fromreide på mail eller telefon 913 24 843