Informasjon til kunder som benytter Microsoft Dynamics NAV

Vi har tidligere orientert om at Microsoft Dynamics 365 Business Central er det nye navnet til Dynamics NAV, og er versjonen etter NAV 2018 (les artikkelen her).  Business Central ble lansert i Norge i oktober i år, og forretningsløsningen er en av flere apper i Dynamics 365-gruppen.
Som eksisterende kunde og bruker av Microsoft Dynamics NAV, er det noen ting du bør være oppmerksom på i forbindelse med NAVs overgang til Business Central.

  • Etter 1. april 2019 vil det ikke lenger være mulig å kjøpe en ny Dynamics NAV-lisens. Du vil selvfølgelig kunne kjøpe utvidelser, som for eksempel flere brukere etc., til tidligere versjoner av Dynamics NAV. Hvis du vet at du kommer til å trenge en ny Dynamics NAV 2018-installasjon i fremtiden, må du kjøpe minimum en startpakke før 1. april 2019. Du vil senere kunne bygge på denne startpakken.
  • Eksisterende kunder kan velge og oppgradere til Dynamics 365 Business Central on prem, Dette vil tilsvare «Dynamics NAV 2019». Du kan oppgradere, inklusiv alle tilpasninger du måtte ha, og komme raskt i gang med ny løsning.
  • Du får tilgang til løsningen dersom du er på aktivt vedlikehold, på samme måte som tidligere.
  • En vesentlig forskjell mellom Dynamics NAV og Dynamics 365 Business Central, er at Dynamics NAV er basert på samtidige brukere (ved kjøpte lisenser), mens Dynamics 365 Business Central består av navngitte brukere. Dette betyr at du vil trenge flere brukere med Dynamics 365 Business Central, da hver enkel bruker som skal ha tilgang til systemet, må ha en lisens i eget navn. Dette løser Microsoft ved at en kunde som kjører Dynamics NAV i dag, vil få 2 ganger antall brukere ved en oppgradering. Altså; har du 10 brukere i Dynamics NAV, vil du få 20 navngitte brukere i Dynamics 365 Business Central. Dette gjelder lisenser som er kjøpt før 1. oktober 2018.
  • Har du NAV leielisens, er du allerede vant til at brukerne er navngitte (NAV leielisens er basert på navngitte brukere, ikke samtidige brukere).
  • Du kan velge og kjøre on prem-løsningen din som hybrid løsning
  • Vil du gå for ren skyløsning (SaaS), anbefaler vi at du venter en tid, til løsningen er bedre tilpasset norske forhold. Det er også egne oppgraderingsregler for SaaS.

Har du spørsmål, kan du kontakte Bjørn Tollevsen på mail eller telefon 952 67 119