Dato: Av: Bjørn Tollevsen

Ovennevnte er et typisk IT spørsmål, og ikke så enkelt å forstå for alle, men det betyr hvilken IT-løsning man skal velge for produksjonsbedrifter. En frittstående spesialløsning (Best of Breed), eller en løsning som er en integrert del av en programpakke, og som dekker flere områder (Suite)?
Svaret på spørsmålet er ikke hugget i stein, det kan være avhengig av hva man er ute etter å løse, dagens situasjon o.l. Men hvis du spør oss i Pilaro så har vi et klart svar; vi anbefaler en løsning som er en del av en programpakke som dekker flere områder.

Vår oppfatning er at en løsning aldri blir bedre enn det som brukerne er i stand til å utnytte og forstå. Dette innebærer at den som skal levere løsningen må ha inngående kunnskap om hvordan en produksjonsløsning fungerer, og hvilke muligheter den gir. Systemleverandøren må også være i stand til å kommunisere dette på en forståelig måte til brukeren, samt være en god samarbeidspartner i tiden fremover. For en produksjonsløsning er aldri statisk, snarere noe som endrer seg hele tiden.
Pilaro AS er en Microsoft Gold-partner for Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics 365 Business Central, med fokus på produksjon. I tillegg til Microsoft sin standardfunksjonalitet, har Pilaro utviklet sin egen Microsoft sertifiserte bransjeløsning, Pilaro Industry Solution, hvor vi utvider standardløsningen med det som vi mener trengs for at forretningsløsningen skal være optimal for produksjonsbedrifter.Pilaro bransjeløsning for produksjon

Med mange års erfaring i bransjen og mange kunder som er produksjonsbedrifter, har vi opparbeidet oss god innsikt i hva produksjonsbedrifter ønsker seg, og trenger av funksjonalitet. Dette gjenspeiles i Pilaro Industry Solution.
Men, vi erkjenner at en produksjonsløsning ikke er suveren som frittstående. Den må henge sammen med bedriftens øvrige krav, og være med og understøtte bedriftens øvrige prosesser. For eksempel må en selger som ønsker å vite når han kan levere varene kunden etterspør, få svar på dette, uavhengig av om varene finnes på lager, må kjøpes fra en leverandør, eller om de må produsere varen selv. Vi hører ofte kundene snakke om små marginer i produksjonen, at det er på ettermarkedet man skal tjene pengene. Da er det viktig at løsningen er integrert med en vedlikeholdsløsning, slik at man har mulighet for full sporing med opplysninger som for eksempel hva den produserte varen består av, hvilke garantitider som gjelder, etc.
En Best of Breed løsning dekker ofte bare en del av det bedriften trenger, for eksempel selve produksjonsprosessen og vareflyten. I virkeligheten trenger en produksjonsbedrift mer enn dette. For å få til en komplett løsning blir det ofte nødvendig med integrasjoner til andre løsninger. Integrasjoner som ofte blir noe man må fortsette å gjøre endringer på, når det ene eller andre systemet oppgraderes eller endres.

Det snakkes nå ofte om å integrere kunstig intelligens (AI) og maskinlæring som en del av produksjonsprosessen, fordi man ser at en økt andel av produksjonen ikke lenger er serieproduksjon, men «engineer to order» og spesialbestillinger.Hvis man for eksempel har underleverandører i et annet land, som skal utføre deler av produksjonen, blir dokumentasjon en viktigere faktor.
For å kunne integrere og ta i bruk ny teknologi, stilles det krav til løsningens tekniske plattform. Vi mener at med Microsoft som partner er man godt ivaretatt i så måte.

Vi i Pilaro vil gjerne utfordre deg. Er du i dag i en fase hvor du vurderer Best of Breed eller Suite som din produksjonsløsning, så ta kontakt. Vi vil gjerne fortelle deg hvorfor vi mener du bør bruke en integrert Suite.

Vi har mange års erfaring med produksjonssystemer, og vil gjerne hjelpe deg til å ta et riktig valg.

Ring Bjørn Tollevsen på 952 67 119 for en uforpliktende prat, eller send en mail.