Dato: Av: Guri Midttun

I kjernen av god forretningsdrift, ligger alltid et velfungerende ERP-system. Det finnes gode løsninger til ulike bruk, og når du skal velge nytt forretningssystem, bør du gjøre grundig forarbeide, slik at du finner et system som passer for din bedrift (alle ERP-systemer passer ikke for alle).

Ja, det finnes ERP som er spesialtilpasset produksjonsbedrifter. I tillegg til å håndtere kjernefunksjonalitet som økonomi og distribusjon, så legger de til rette for gode prosesser i produksjonen. Et godt forretningssystem vil hjelpe deg med å forvalte alle ledd i produksjonen og sørge for at ressursene blir brukt på beste måte. Med ERP som er tilpasset produksjon, får du automatiserte prosesser, og kontroll på hele verdikjeden. Systemet vil være en trygg lagringsplass for dataene dine, og du vil alltid ha tilgang til informasjonen du trenger for å overvåke driften. Likestilt vil du alltid ha tilgang på informasjonen du trenger for å ta gode beslutninger.

ERP

Produksjonsbedrifter består av mange komplekse og unike prosesser, og det er mange ting som kan gå galt. Mangelfull innsikt i produksjonsprosessen kan føre til stans i produksjonen, økte kostnader og frustrasjon blant ansatte. Ukontrollert lageroppbygging og mangel på komponenter kan føre til halvferdige ordre, dårlig leveringspresisjon og misfornøyde kunder.
Slike uønskede hendelser er svært kostbart, og er naturlig nok noe enhver bedriftseier vil forsøke og unngå. Det ligger i sakens natur at en produksjonsbedrift trenger ERP som er tilpasset produksjonsprosessene.

Full kontroll i alle ledd i produksjonsprosessen, og vekstmuligheter uten voksesmerter, er det for mye å be om?

Neida, tvert imot. Det er en selvfølge at du skal ha et forretningssystem som ivaretar dine forretningsbehov. Et godt system som legger til rette for at du skal få full oversikt over alle ledd i produksjonen, og som gir deg store konkurransefortrinn.

Optimale produksjonsprosesser gir slutt på sløseri med penger og ressurser; det burde være grunn god nok til å finne et forretningssystem som ivaretar dine behov som produksjonsbedrift.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.