Produksjonsprosess

Få en bedre produksjonsprosess

Mange som driver produksjonsvirksomheter, lurer på om de har den beste produksjonsprosessen de kan ha, og jobber kontinuerlig med å forbedre prosessene. Optimal produksjon, og optimal utnyttelse av varelager og ressurser, er et selvsagt mål for de fleste bedriftseiere. I dialog med bedriftseiere og prosjektledere, møter vi av og til frykten for at et forretningssystem for produksjonen er tungvint og vanskelig å bruke. Vår påstand er at så godt som alle ledd i produksjonsprosessen kan forenkles og automatiseres. Men det krever et godt forarbeide.
I Norge i dag er det mange bedrifter i SMB-segmentet som er tuftet på en grunder-ånd, og hvor gründerne og de ansatte har gode faglige ferdigheter og svært god innsikt i egen virksomhet. Denne unike kunnskapen, i kombinasjon med god systemstøtte, påstår vi, vil gi den beste produksjonsprosessen og de beste resultatene.
God systemstøtte i produksjonen kan gi bedriften både økte inntekter og reduserte kostnader. For å oppnå den beste produksjonsprosessen, kreves det et godt forretningssystem, og en solid innsats i forkant av implementeringen.
Vårt råd til produksjonsbedrifter, er ofte å starte prosessen med å definere hvilke av prosessene i produksjonen som er bra; som går på skinner, og er lett håndterlig. Deretter ser vi på hvordan man kan forenkle og eliminere de krevende delene av løsningen, og så forenkler vi  prosessene ytterligere. Som nevnt over, mener vi at så godt som alle ledd i produksjonsprosessen kan forenkles og automatiseres.

God systemstøtte i produksjonsprosessen vil gi

  • forbedret flyt av varer og tjenester
  • reduserte kostnader
  • enkel registrering av viktige data, for eksempel forbruk av tid og materiell
  • enkel registrering av kvalitets-data, som for eksempel sjekklister og analyseresultater
  • kort sagt; bedre oversikt over alle ledd i prosessen

——————-

Er din produksjonsprosess optimal?

I Pilaro jobber vi med å forenkle og strømlinjeforme kundenes prosesser. Vi har omfattende bransjeerfaring og har hjulpet mange kunder med å forbedre produksjonsprosessene sine. Noe av det vi liker aller best med jobben vår, er å få være med i tverrfaglige prosjektgrupper hos kunder, og sammen komme frem til nye, smarte og kreative løsninger. Og som sagt, det er ofte med utgangspunkt i bedriftens allerede etablerte og smarte  prosesser, at vi finner løsninger for forbedring og forenkling. Og bedriften oppnår ytterligere utbedring av produksjonsprosessene.

Vi vil gjerne snakke med deg om  din bedrift og dine produksjonsprosesser, kanskje vi sammen kan identifisere noen områder som kan forbedres og digitaliseres. Kontakt Jon Fromreide på mail eller telefon 913 24 843.