Dato: Av: Vibeke Walløe Tvedt

Opplever du at folk og bedrifter rundt deg «flytter til skyen»? Og lurer du på om du burde tenke på det samme? Men er kanskje litt usikker på hva det egentlig betyr, og hvilke skytjenester og hvilke muligheter som finnes?

Ordet skytjenester kommer fra engelsk cloud computing, og er en leveringsmodell for databehandlingsressurser hvor forskjellige servere, programmer, data og andre ressurser, integreres og leveres som en tjeneste over internett. Ressursene er ofte virtualiserte. Skytjenester kan skaleres nesten ubegrenset basert på kundens faktiske behov, slik at kunden kun betaler for det de faktisk bruker. Siden leverandøren av skytjenester som oftest er storforbruker av maskinvare, vil de kunne tilby gunstige priser til kundene sine.

 

De tre vanligste formene for skytjenester er:

  • Programvare som tjeneste (SaaS – Software as a Service). Dette er typisk et program som leveres over internett av en leverandør. Programmet trenger ikke å kjøpes, installeres eller kjøres på datamaskinene til brukere. Kunden benytter tjenesten levert over nettet, og har i utgangspunktet ikke kontroll over applikasjonen, nettverket, servere eller lagringsmuligheter.
  • Plattform som tjeneste (PaaS – Platform as a Service) er en databehandlingsplattform (operativsystem og andre tjenester) som leveres som en tjeneste over Internett, av en leverandør. Et eksempel på dette er et programutviklingsmiljø som du kan abonnere på, og bruke umiddelbart. Her har kunden kontroll over egne applikasjoner som leveres i en nettskyinfrastruktur, men de har ikke kontroll over nettverket, servere eller lagringsmuligheter.
  • Infrastruktur som tjeneste (IaaS – Infrastructure as a Service). Dette er et virtualisert datamiljø som leveres som en tjeneste over Internett av en leverandør. Infrastrukturen kan inkludere servere, nettverksutstyr og programvare. Kunden har selv kontroll over applikasjoner, servere og lagringsmuligheter. De kan også ha kontroll på enkelte elementer i nettverket.

Skytjenester

Skytjenester kan leveres på tre forskjellige måter:

  • Den mest kostnadseffektive tjenesten er normalt en offentlig tilgjengelig sky (Public cloud). Databehandlingstjenestene tilbys av tredjepartsleverandører over det offentlige Internett, noe som gjør dem tilgjengelige for alle som vil bruke eller kjøpe dem. De kan være gratis, eller bli solgt som forbruksbaserte løsninger, der kunden bare betaler for CPU-syklusene, lagringsplassen eller båndbredden de bruker. Ved bruk av skyen til standard programvare, som for eksempel Dynamics 365 Business Central vil prisen typisk være per bruker per måned, og inkluderer både programvare, drift og overvåking, oppgradering, infrastruktur, sikkerhetskopier etc. Veldig ofte sørger leverandøren for at kunden alltid er på siste versjon.
  • En privat sky er definert som tjenester for databehandling i skyen som tilbys enten over nettet eller over et privat, internt nettverk til bare utvalgte brukere, ikke allmennheten. En privat sky kalles også en intern sky eller bedriftssky. Den gir bedrifter mange av fordelene ved offentlig sky. Blant annet selvbetjening, skalerbarhet og elastisitet, samt ytterligere kontroll og tilpassing tilgjengelig fra dedikerte ressurser, via en databehandlingsinfrastruktur, som driftes lokalt. En privat sky administreres ofte av bedriften selv, j slik at man selv må håndtere kostnadene og ansvaret knyttet til administrasjonen av den private skyen.
  • Den tredje muligheten er en hybridsky (hybrid cloud). Dette er en blanding av de to over. For mange er dette en god løsning, da den gjør det mulig for organisasjoner å dra nytte av fordelene med en allmenn tilgjengelig sky, samtidig som de kan benytte en privatsky for informasjon og applikasjoner som de ønsker mer kontroll over. Ved å benytte en allmenn tilgjengelig sky har man muligheten til å skalere IT ressursene i henhold til behov, uten å anskaffe eller vedlikeholde infrastruktur lokalt. Det er svært fleksibelt at man kun betaler for den faktiske bruken. IT kostnadene kan dermed ses på som en variabel kostnad i stedet for kapital.

Pilaro er en foretrukket ERP-leverandør av Microsoft Dynamics 365 Business Central/Dynamics NAV, og alle våre tjenester kan leveres som skytjenester.

Kontakt meg gjerne. Enten via kommentarfeltet under, på mail eller telefon 916 08 337.

Vibeke Walløe Tvedt, Pilaro

Vibeke Walløe Tvedt, Pilaro

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.