Som leverandør av forretningssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV,  jobber vi tett sammen med kundene våre. Vi får nære relasjoner og god innsikt både når det gjelder forretningsmodell og daglig drift. Vi er selvfølgelig opptatt av å ha et så godt forhold til kundene våre som mulig, og er i så måte prisgitt konsulentene våre, som har den daglige kontakten. Som selskap legger vi vekt på at konsulentene våre skal ha både formell bakgrunn og bransjekunnskap, og at de er gode formidlere. Dette viser seg å samstemme ganske godt med det kundene våre ønsker seg, og forventer av oss som forretningspartner.
ERP konsulent