Hva koster en oppgradering av Microsoft Dynamics NAV?

Hva en oppgradering av Microsoft Dynamics NAV koster, varierer fra partner til partner, og i forhold til antall tilpasninger som er gjort i løsningen.

Når en oppgradering skal gjøres, hender det at kunder blir overrasket over omfanget og kostnaden. Like fullt, når alt kommer til alt, erfarer de fleste at oppgraderingen var nødvendig og nyttig, og opplever at tilpasninger som allerede var etablert, fortsatt er relevante og nyttige, også i den nye løsningen.

oppgradere microsoft dynamics NAV

Hvilke faktorer påvirker kostnadsbildet?

Noen av faktorene som påvirker kostnadsbildet, er hvilken versjon det skal oppgraderes fra, størrelsen på databasen (mengden transaksjoner), antall selskaper, og ikke minst mengden av kundetilpasninger.

Microsoft gjorde et stort teknologisk løft med Dynamics NAV 2009, der arkitekturen gikk fra en to- delt løsning (klient – tjener) til en tre- delt løsning (klient – server – tjener). Teknologiløftet var tvingende nødvendig for å møte den digitale transformasjonen, der det meste nå skal leveres som skytjenester (SAAS)

Teknologiløftet gjør det mer krevende å oppgradere fra versjonene fra 2009. versjon 6 og nedover.

Rapporter og dokumenter

En av de største utfordringene er oppgradering av rapporter og dokumenter. Rapportgeneratoren er byttet ut med et nytt rapporteringsverktøy. I praksis betyr det at rapporter og dokumenter må lages på nytt. Det finnes en alternativ rapportgenerator på markedet, som gjør oppgraderingen enklere. Dette er et verktøy man betaler for i tillegg til Dynamics NAV, men kan for enkelte være aktuell.

Beregning av kostnaden

Så hvordan skal man kunne beregne et oppgraderingsprosjekt? Tradisjonelt, har vi som partner gjort en vurdering av faktorene som er nevnt over, og regnet ut hvor mange timer vi mener at dette vil ta. Det vil alltid være usikkerhetsfaktorer som forsøkes hensyntatt. En slik vurdering tar lang tid, og presisjonen så som så.

For å gjøre en oppgradering mer forutsigbar, og raskere å beregne, har Pilaro valgt å beregne oppgraderingen i forhold til lisensenes størrelse. Prosentsatsen blir fastsatt med utgangspunkt i tidligere oppgraderinger. Oppgraderingskosten er 20- 22% av lisensprisen for selve kodeflyttingen. Det er fastsatt egne satser for selve datakonverteringen til ny løsning, satser for databasestørrelse og antall selskaper.

Som opsjon tilbyr vi også en gjennomgang av prosesser, ekstra opplæring, mm.

Hvordan blir det å oppgradere nye løsninger

Microsoft har i de nyeste versjonene innført egenskaper som gjør det mulig å gjøre kundetilpasninger med minimalt til ingen endringer i selve kjerneapplikasjonen. Dette bidrar til at oppgraderingskostnadene fremover reduseres dramatisk. Prosentsatsen for en oppgradering vil således reduseres tilsvarende.

Leiebasert oppgraderingsprogram

Stadig flere inkluderer nå kostnaden for oppgraderingene inn i den faste leieprisen, om dette er prismodellen man benytter. Om man har kjøpt egen lisens, tilbys det nå abonnementsordning, der man betaler en fast pris per avtalt termin, som sikrer jevnlig oppgradering, uten de store engangskostnadene.

Vurderer dere å oppgradere? Ta kontakt med oss for en oppgraderings-prat og en god kopp kaffe.
Telefon 916 08 337 eller mail til Vibeke Walløe Tvedt.