Du vil ikke ha kunder som ikke betaler for seg.

Det trenger du heller ikke, for med Bisnode-modulen i Microsoft Dynamics NAV, kan du enkelt gjøre kredittsjekk av kunder du vurderer å selge til.
Pilaro AS og Bisnode Norge AS har utviklet en modul for Microsoft Dynamics NAV. Denne integrasjonen gjør det enkelt å jobbe med oppdatert og relevant informasjon fra Bisnode, direkte i NAV. Tenk deg fordelen av å få et umiddelbart bilde av betalingsevnen til potensielle kunder.
Ved å unngå å gjøre forretninger med bedrifter som viser seg insolvente, sparer du både bekymringer, ressurser og penger.

Bisnode-modulen legges på kundekortet i Microsoft Dynamics NAV, sammen med de nye handlingene. Opprett kunder raskere ved å hente adresse og organisasjonsnummer med «hent kundeopplysninger» og «hent konsernstruktur». Bruk «hent risk» for å se kundens betalingsevne med et enkelt klikk.

Med overvåkning kan du automatisk få varsel om endring i kundenes kreditt – og markedsinformasjon, og til og med automatisk utføre handlinger som å sperre en kunde ved konkursvarsel.

Integrasjonen mellom Bisnode og Microsoft Dynamics NAV, gir deg et umiddelbart bilde av betalingsevnen til potensielle kunder. Ved å unngå å gjøre forretninger med bedrifter som viser seg insolvente, sparer du både bekymringer, ressurser og penger.

Eksempler på informasjon du kan hente ut:

Kredittinformasjon foretak

 • Hent kredittinformasjon, rating og limit
 • Hent nøkkeltall og bransjekode
 • Ratinghistorikk
 • Se detaljer rundt betalingsanmerkninger
 • Legg foretak i overvåkningsprofil for videre oppdateringer

Konsern-relasjoner

 • Full konsernstruktur
 • Se søster og datterselskaper
 • Se hvem som er selskapets eier/morselskap

Foretak og person

 • Søk og kredittsjekk foretak og personer i Norge, Sverige, Danmark 

Kredittsjekk privatpersoner

 • Få kredittscore, ligningstall og delbedømmelser
 • Oversikt over betalingsanmerkninger; lønnstrekk, gjeldsordning og andre anmerkninger

Overvåkning

 • Overvåkning av endringer på kundene dine, tilknyttet ulike overvåkningsprofiler
 • Overvåker endringer på både kredittinformasjon og markedsinformasjon
 • Varsling og tilpasset oppdatering, du kan velge automatisk oppdatering eller se liste med forslag til oppdateringer

 

Bisnode-modulen legges inn i  kundekortet og/eller kontaktkortet.

Skjermbilde, kredittinformasjon

Ta kontakt med Jon Fromreide på mail eller telefon 913 24 843, for mer informasjon og et uforpliktende tilbud.