Microsoft Dynamics 365 Business Central/Dynamics NAV er en brukervennlig forretningsløsning til virksomhetsstyring. Løsningen egner seg godt til å administrere regnskap og økonomi, samt forsyningskjeden og daglig drift.
NAV er en komplett virksomhetsløsning, som er rask å implementere i skyen eller på egne servere. Systemet er tett integrert med Office 365, det vil si at mail, kalender, datafiler og rapporter, opptrer slik du allerede er vant til. Microsoft Dynamics NAV kan tilpasses med bransjeløsninger, slik at systemet blir optimalt for brukerne.
Rollesenteret gir den enkelte medarbeider oversikt over de opplysningene han eller hun trenger i sin stilling, og gjør det enkelt å fokusere på egne oppgaver.

Velger du Microsoft Dynamics NAV, får du den velkjente Microsoft brukeropplevelsen; et moderne brukergrensesnitt og et skalerbart system med bransjefunksjonalitet.

Microsoft Dynamics NAV utnyttes ekstra godt når man allerede har lagt en Office365 strategi.   Microsoft Dynamics NAV

 

Økonomistyring
Håndtering av virksomhetens daglige bokføring, og økonomiavdelingens øvrige oppgaver, som budsjettering, konsolidering, likviditetsstyring, bankavstemning, aktiva, valuta, ubegrensede dimensjoner, ansvarssentre, omkostningsregnskap, arbeidsflyt m.m.

Verdikjeden
Virksomhetens forsyningskjede håndteres effektivt via bl.a. den avanserte warehouse management funksjonaliteten i Microsoft Dynamics NAV, og lar deg styre alle virksomhetens logistiske prosesser. Om du ønsker kan du bygge på løsningen med trådløs scannerløsning til lageret.

Produksjonsstyring
Microsoft Dynamics NAV inneholder avansert funksjonalitet som understøtter virksomhetens produksjonsstyring. Produksjonsordre og produksjonsplanlegging håndteres effektivt med oppbygging av stykklister, ruter, operasjoner m.m.

Salg og markedsføring
CRM er salgsavdelingens verktøy til håndtering av tilbud, salgsordre, fakturering m.m. CRM-funksjonaliteten understøtter markedsføringsoppgaver, og verdifull kunnskap om kunder og samarbeidspartnere. Standard CRM Online-integrasjon finnes også.

Service
Med Microsoft Dynamics NAVs servicemoduler kan du på enkel måte håndtere virksomhetens serviceoppgaver og servicekontrakter m.m. Om ønskelig kan du utvide løsningen med integrasjon til mobile serviceløsninger til eksterne serviceteknikere.

Analyse og rapportering
Analyse og rapportering håndteres enkelt og effektivt via integrasjon til bl.a. Office365 med Excel, PowerBI m.m. Det er således enkelt å skape oversiktlige grafer i brukernes rollesenter i NAV. Alternativt kan du bygge på med en BI- løsning.

Innkjøp og lager
Funksjonalitet til å understøtte virksomhetens innkjøpsprosesser i form av både innkjøpsrekvisisjoner, innkjøpsordre, fakturering m.m. Herunder styring av virksomhetens lager, basert på forskjellige kostprinsipper, lagerregulering m.m.

Prosjektstyring
Prosjektstyringsmodulen i Microsoft Dynamics NAV brukes til å håndtere virksomhetens prosjekter og pågående jobber. Tidsregistrering, materialforbruk, underleverandører m.m. håndteres effektivt, og du får god oversikt over alle virksomhetens prosjekter.

Internasjonal løsning
Microsoft Dynamics NAV er en internasjonal løsning, som gir mulighet til å håndtere flere regnskap, valutaer, språk osv. Løsningen finnes i en rekke landversjoner, som understøtter regnskapspraksis de de aktuelle landene.

 

 

Vil du vite mer om Microsoft Dynamics NAV?

Kontakt Jon Fromreide i Pilaro på mail eller telefon 913 24 843

Logo Microsoft partner NAV gold