Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har kommunisert at det fra 1. april 2019 er obligatorisk for offentlige virksomheter å være i stand til å motta elektronisk faktura eller kreditnota, i Elektronisk Handelsformat versjon 3.0.  Samtidig sier de at offentlige virksomheter kan motta EHF 2.0, som er dagens format, på valgfri basis, frem til 31. desember 2019.
EHF 3.0 gjelder kun for faktura og kreditnota. Purring og rentenota skal fortsatt være i EHF 2.0 formatet.
Bilde av øye, ehf

 

Hva betyr dette?
 

Det har de siste årene vært et krav at det offentlige skal motta faktura i Elektronisk Handelsformat, såkalt EHF 2.0.  Nå er det kommet en ny versjon av dette formatet, EHF 3.0, som skal erstatte 2.0.  Tidligere har Difi sagt at man hadde en overgangsperiode i 2019 hvor man kunne bruke begge formater, men nå sier de at det er valgfritt om de enkelte vil støtte EHF 2.0 etter 1. april.  Dette betyr at man som kunde har en del valg man må ta:

• Oppdatere dagens EHF 2.0 til EHF 3.0 innen 1. april 2019, eller
• Sjekke med sine kunder om de vil støtte EHF 2.0 etter 1. april, eller
• Gjøre en avtale med sitt meldingssenter om at de utfører konvertering fra EHF 2.0 til EHF 3.0, dersom de tilbyr dette.
De to siste alternativene involverer ikke Pilaro.  Hvis kunden fortsatt støtter EHF 2.0 så betyr det at man har tiden frem til 31.12. 2019 til å gå over til EHF 3.0.
Siste alternativ, er å få meldingssenteret til å konvertere formatet. Det er noe man eventuelt avtaler med dem, og normalt er det en tjeneste de tar seg betalt for.
 

Oppgradering av EHF i Dynamics NAV

Kunder på støttet Dynamics NAV-versjoner, det vil si versjoner fra og med Dynamics NAV 2015, vil få disse endringene uten kostnader som en del av sitt vedlikehold. Men, man må betale for installasjon og oppdatering av eventuelle kundespesifikke tilpasninger.  Som kundespesifikke tilpasninger menes også eventuelle vedlegg.
Kunder på eldre versjoner enn 2015, må kjøpe EHF 3.0 for sin versjon, da disse versjonene ikke lenger støttes av Microsoft.  I tillegg kommer kostnader til installasjon og test hos kunde.
 
Hva må du gjøre?
 
Hvis du er kunde av Pilaro, og skal oppgradere dagens EHF 2.0. til EHF 3.0., må du ta kontakt med oss så raskt som mulig. Vennligst send en mail eller ring til Jon Fromreide, mobil: 913 24 843. Siste frist for at vi skal kunne garantere dette klart til 1. april 2019, er at vi mottar bestilling innen 15. mars 2019.