Med Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV som økonomisystem, så  vet du at det blir riktig

Microsoft Dynamics  365 Business Central/NAV er et anerkjent økonomisystem for små og mellomstore bedrifter. Med NAV økonomisystem får du automatisert og strømlinjeformet økonomistyringen og verdikjeden, slik at du sparer tid og ressurser, samt reduserer feil.
Microsoft Dynamics NAV er særlig velegnet til virksomheter innenfor handel, service og produksjon. Det er et komplett forretningssystem, hvor du kan administrere daglig drift og de øvrige forretningsprosessene i et samlet system. Microsoft Dynamics NAV bytter navn til Microsoft Dynamics 365 Business Central.

En stor fordel med Microsoft Dynamics NAV som økonomisystem, er at alle selskapets prosesser er integrert og samlet et sted. Med et enkelt grensesnitt for alle applikasjoner, får du god oversikt, og en trygghet for at tallene stemmer.

5 andre fordeler ved et godt økonomisystem

 1. Økonomi, finanser og regnskap – alt på et sted
  Håndtering av virksomhetens daglige bokføring, og økonomiavdelingens øvrige oppgaver som budsjettering, konsolidering, likviditetsstyring, bankavstemning, aktiva, valuta, ubegrensede dimensjoner, ansvarssentre, omkostningsregnskap, arbeidsflyt m.m.
 2. Administrere verdikjeden
  Virksomhetens forsyningskjede håndteres effektivt via bl.a. den avanserte warehouse management funksjonaliteten i Microsoft Dynamics NAV, og lar deg styre alle virksomhetens logistiske prosesser. Om du ønsker kan du bygge på løsningen med trådløs scannerløsning til lageret.
 3. Produksjonsstyring
  Microsoft Dynamics NAV inneholder avansert funksjonalitet som understøtter virksomhetens produksjonsstyring. Produksjonsordre og produksjonsplanlegging håndteres effektivt med oppbygging av stykklister, ruter, operasjoner m.m.
 4. Analyse og rapportering
  Analyse og rapportering håndteres enkelt og effektivt via integrasjon til bl.a. Office365 med Excel, PowerBI m.m. Det er således enkelt å skape oversiktlige grafer i brukernes rollesenter i NAV. Alternativt kan du bygge på med en BI- løsning.
 5. Global løsning
  Microsoft Dynamics NAV er en internasjonal løsning, som gir mulighet til å håndtere flere regnskap, valutaer, språk osv. Løsningen finnes i en rekke landversjoner, som understøtter regnskapspraksis de de aktuelle landene

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om din virksomhet og dine prosesser.

Ring eller mail Jon Fromreide, telefon 913 24 843.