Pilaro sine bransjeløsninger er tilgjengelige som skytjenester. Ved å legge bransjeløsningen i skybilde av en skyen, kan du fokusere på virksomheten din, isteden for å bruke ressurser på drift av server, oppgraderinger, sikkerhet og backup.
PilaroSky gjør det mulig for deg å komme raskt i gang med et komplett forretningssystem med Pilaro sine skyløsninger for produksjon, prosjekt eller begge deler. PilaroSky er som våre andre løsninger, basert på Microsoft Dynamics NAV.

Lisenser, skybasert, priser

 • Prosjekt
 • Microsoft Dynamics NAV lisens inklusive Pilaro Project
 • Document Capture
 • OCR/Remittering
 • Import fra Huldt & Lillevik eller Hogialønn
 • Drift av PilaroSky
 • Supportavtale*
 • NOK 1 790,-
  per bruker per måned
 • Produksjon
 • Microsoft Dynamics NAV lisens inklusive Pilaro Proplanner
 • Document Capture
 • OCR/Remittering
 • Import fra Huldt & Lillevik eller Hogialønn
 • Drift av PilaroSky
 • Supportavtale*
 • NOK 1 790,-
  per bruker per måned
 • Prosjekt og Produksjon
 • Microsoft Dynamics NAV lisens inklusive Pilaro Project og Pilaro Proplanner
 • Document Capture
 • OCR/Remittering
 • Import fra Huldt & Lillevik eller Hogialønn
 • Drift av PilaroSky
 • Supportavtale*
 • NOK 1 990,-
  per bruker per måned

* Krav om at opplæring er gjennomført

Hva er skytjenester og hvordan fungerer det

Skytjenester er en samlebetegnelse der programvare, dataprosessering og datalagring gjøres tilgjengelig fra en ekstern serverpark via internett. Skytjenester gjør det enklere å tilpasse kapasiteten etter kundenes faktiske behov, slik at kundene kun betaler for det de faktisk bruker.

De tre vanligste formene for skytjenester er:

 • Programvare  som tjeneste (SaaS – Software as a Service). Kunden benytter tjenesten levert over nettet, og har i utgangspunktet ikke kontroll over applikasjonen, nettverket, servere eller lagringsmuligheter.
 • Plattform som tjeneste (PaaS – Platform as a Service). Her har kunden kontroll over egne applikasjoner som leveres i en nettskyinfrastruktur, men de har ikke kontroll over nettverket, servere eller lagringsmuligheter.
 • Infrastruktur som tjeneste (IaaS) – Infrastructure as a Service). Kundene får her levert datainfrastruktur som en tjeneste over et nettverk, og de har kontroll over applikasjoner, servere og lagringsmuligheter. De kan også ha kontroll på enkelte elementer i nettverket.

Skytjenester kan leveres på tre forskjellige måter: bilde av en sky

 • Den mest kostnadseffektive er en allmenn tilgjengelig sky (public cloud). Her gjøres skytjenesten tilgjengelig for alle kundene til leverandøren. Kundene må benytte standard system og det er i liten eller ingen grad mulig å gjøre tilpasninger. Når applikasjonen skal oppgraderes gjøres dette for alle kundene samtidig, og leverandøren skal til en hver tid sørge for at kundene er på siste versjon.
 • Videre har vi en privat tilgjengelig sky (private cloud). En privat skytjeneste er et lukket område for den enkelte organisasjon som gjøres tilgjengelig over internett. En privat sky er egentlig en forlengelse av et lokalt datasenter.
 • Den tredje muligheten er en hybridsky (hybrid cloud). Dette er en blanding av de to over. For mange er dette en god løsning, da den gjør det mulig for organisasjoner å dra nytte av fordelene med en allmenn tilgjengelig sky, samtidig som de kan benytte en privatsky for informasjon og applikasjoner som de ønsker mer kontroll over.

Ved å benytte en allmenn tilgjengelig sky har man muligheten til å skalere IT ressursene i henhold til behov, uten å anskaffe eller vedlikeholde infrastruktur lokalt. Det er svært fleksibelt at man kun betaler for den faktiske bruken. IT kostnadene kan dermed ses på som en variabel kostnad i stedet for kapital.