I samarbeid med Jet Global, tilbyr vi rapporteringsverktøy som gir deg både oversikt og innsikt. Jet-rapportene er bygget spesielt for Dynamics, er lette å installere og intuitive å bruke.

Fra data til innsikt

Rapporteringsverktøyet Jet Global gjør data til innsikt. Med kun et tastetrykk, overfører systemet data du allerede har i forretningssystemet ditt, og gjør de til anvendelige Excel-rapporter.
Du får ut anvendelige driftsrapporter, planleggingsverktøy eller andre definerte rapporter. Dette gir deg oversikt og innsikt, og verdifulle konkurransefordeler i forhold til konkurrenter.

Godt beslutningsgrunnlag

Sanntidsdata i lesbare rapporter gir deg et godt beslutningsgrunnlag.
  • Raskere beslutninger.
  • Sanntidsregnskap direkte i det kjente Excel-formatet.
  • Du kan utarbeide driftsrapporter i hvilket som helst format.
  • Detaljerte dashboard med Power BI på mindre enn 5 minutter.
  • Administrerte, nøyaktige og organiserte data som er tilgjengelig for alle.
  • Kontrollert budsjettering og arbeidsflyt for budsjettplanlegging.
  • Automatiske rapporter satt opp i system.

Alt er satt opp slik at du og dine kollegaer kan jobbe der dere er , og når det passer dere. Ja, så enkelt er det!

Jet-produktene vi tilbyr: