Mange bedriftsledere erfarer daglig at det er vanskelig å ta riktige beslutninger. Hva skal man basere beslutningene sine på? Tidligere erfaring? Andres erfaring? Magefølelse? De ansattes behov og synspunkter? Antakelser?

Noen ganger har man flaks og tar riktige valg. Andre ganger ser man i etterpåklokskapens lys at man burde valgt annerledes.

I tiden vi lever i, overflommes vi av informasjon. Det er mer enn nok informasjon både fra egen bedrift og fra utsiden til å gi grunnlag for gode beslutninger. Men samtidig så er arbeidskraft kostbar, og det er sannsynlig at vi ikke er bemannet med tilstrekkelig analytisk personell.

Recover Nordic: «Diver har blitt et uunnværlig verktøy for oss».

Business Intelligence

Pilaro Business Intelligence leverandør (BI)

Business Intelligence (BI) er verktøy og prosesser som identifiserer, sammenstiller og analyserer forretningsinformasjon. Hensikten er å gi støtte til bedre forretningsmessige beslutninger i virksomheten. BI monitorerer altså forretningsaktivitetene og prosessene dine systematisk, og gir deg verdifull informasjon du trenger for å planlegge effektiv drift. Du får gode rapporter, og informasjonen er alltid i sanntid og tilgjengelig for alle i bedriften.

Pilaro BI – forbedret inntjening og effektivitet gjennom fokus på forretningsmulighetene

Pilaro BI – skreddersydd for virksomhetsstyring og effektivitetsmålinger i hele verdikjeden

Pilaro BI – automatisert rapportering i sanntid. Brukerstyrt,  distribuert og varslet

Pilaro BI – adhoc dypdykk analyse

Bilde av tre logoer

Diver Platform

Pilaro BI er bygget på Diver Platform, en robust og kraftig business intelligence / beslutningsstøtte teknologi, som gjentatte ganger er kåret til beste produkt i brukerundersøkelser. Pilaro er leverandør av en fleksibel, skalerbar BI-løsning i Diver Platform, med ut-av-boksen integrasjon med ERP-løsningen Microsoft Dynamics NAV, samt CRM. Og ettersom Diver Platform er en av markedets mest fleksible BI-løsninger, fungerer Pilaro BI med alle ERP og forretningsdatasystemer.
Diver Platform er utviklet for ulike brukergrupper, og tilbyr skreddersydde arbeidsflater i både kraftige modellerings- og analyseklienter, enklere webbaserte verktøy og standardiserte rapportløsninger for de mest brukte skjermløsninger og enheter.
Pilaro BI tar i bruk alle sider av Diver Platform systemets avanserte integrasjons-, automasjons- og analyse kraft. Pilaro BI er utviklet med tanke på rask og effektiv implementasjon, kort adopsjonstid og enkel skalerbarhet. Integrasjonsmotorene og rapportløsningene gir raskt merverdi, og bidrar på kort tid til bedre oversikt, bedre beslutninger og større forståelse av forretningsdata og forretningskritiske prosesser.

Diver Platform fra Dimensional Insights Inc, distribueres i Norge av Infotool AS.

Bilde av logo Power BI

Power BI

Microsoft Power BI er BI løsninger i Microsoft Office365, integrert med Microsoft Dynamics CRM og Microsoft Dynamics NAV.

• Skybasert virksomhetsanalysetjeneste
• Gir rask tilgang til dataene dine
• Interaktive instrumentbord
• Rapporter i sanntid
• Tilgjengelig for alle i bedriften
• Enkelt å dele data med kolleger
• Tilgjengelig på den enheten du foretrekker
• Kjøpes frittstående eller som en del av Office 365

Pilaro er sertifisert Microsoft Gold ERP Partner og således også leverandør av Power BI.

Har du råd til å ta feil beslutninger for bedriften?

Tør du virkelig benytte regneark til forretningsanalyse?

Vi er sertifisert leverandør av The Diver Solution og Power BI, og tilknyttet Partner i Diver BI Group.

Kontakt Richard Larsen  for en uforpliktende prat om Business Intelligence. Telefon 992 19 006