Det finnes mange tastatursnarveier i Microsoft Dynamics NAV. Du kan spare både nakke, skuldre og dyrebar tid ved å lære deg noen av dem.

Klikk på bildet under og last ned dokumentet.

Tastatursnarveier i Microsoft Dynamics NAV

Tastatursnarveier i Microsoft Dynamics NAV

RolletilpassetKlassiskHandling
PIL HØYREPIL HØYREFlytte til beste felt eller tegn
PIL VENSTREPIL VENSTREFlytte til forrige felt eller tegn
PIL OPPPIL OPPFlytte til feltet over i samme kolonne
PIL NEDPIL NEDFlytte til feltet under i samme kolonne
DELETEDELETEFjerne merket tekst
ESCESCLukke vinduet eller angre dataregistreringen
ENDENDFlytte til det siste feltet på en linje
HOMEHOMEFlytte til det første feltet på en linje
TABPIL, TAB, ENTERFlytte til det neste feltet på hurtigfaner
uten linjer
ENTERFlytte til neste redigerbare felt
F1F1Åpne hjelp
F2F2Redigere
F3F7Velge Skriv for å filtrere (feltfilter)
F4F6Bruke rullegardin eller slå opp for å velge
F5Oppdatere det aktive vinduet
F6CTRL + PAGE DOWNGå til neste ramme
F7F9Vise statistikk
F8F8Kopiere feltet over
F9F11Bokføre
F10, ALTF10, ALTVelge menylinjen og vise tilgangstaster
F12F12Velge navigasjonsruten
SKIFT+F1Vise feilmelding
SKIFT+F3CTRL+F7Velge Vis resultater (FlowFilter)
SKIFT+F4F6Åpne et oppslagsvindu (fra en elipseknapp)
SKIFT+F6CTRL+PAGE UPGå til forrige ramme
SKIFT+F7CTRL+F5Åpne det tilknyttede kortet
SKIFT+F8F6Bruke rullegardin eller slå opp for å vise
SKIFT+F9SKIFT+F11Bokføre og skrive ut
SKIFT+F10SKIFT+F10Vise en hurtigmeny
SKIFT+F11SKIFT+F11Utligne poster, hente kildedokumenter eller hente lagerdokumenter
SKIFT+F12Åpne rollesenteret fra navigasjonsruten
SKIFT+TABPIL, SKIFT+TABFlytte til forrige felt
CTRL+F1Skjule eller vise handlingsruten
CTRL+F2F3Opprette et nytt dokument
CTRL+F3Velge søkesider
CTRL+F4F5Slå opp den tilknyttede oversikten
CTRL+F7CTRL+F5Vise poster
CTRL+F9CTRL+F11Frigi dokument
CTRL+F10Velge handlingsruten og vise tastetips
CTRL+F11CTRL+F11Avstemme eller dele linje
CTRL+F12Velge adresselinjen
CTRL+CCTRL+CKopiere
CTRL+ECTRL+EEksportere til Microsoft Office Excel
CTRL+LVise koplinger
CTRL+NF3Opprette ny post
CTRL+OCTRL+O, F12Åpne selskapet
CTRL+PCTRL+PSkrive ut
CTRL+TSKIFT+F8Velge sortering
CTRL+VCTRL+VLime inn
CTRL+WCTRL+WEksportere til Microsoft Office Word
CTRL+XCTRL+XKlippe ut
CTRL+ZCTRL+ZAngre
CTRL+PAGE DOWNPAGE DOWNVise neste dokument eller kort i en oversikt
CTRL+PAGE UPPAGE UPVise forrige dokument eller kort i en oversikt
CTRL+PIL OPPFlytte oppover mens den merkede linjen forblir merket
CTRL+PIL NEDFlytte nedover mens den merkede linjen forblir merket
CTRL+PIL VENSTRECTRL+PIL VENSTREFlytte til det første feltet på en linje
CTRL+PIL HØYREFlytte til det siste feltet på en linje
CTRL+ALT+F1CTRL+F8Åpne vinduet: Om denne siden/rapporten (zoom)
CTRL+DELETEF4Slette den merkede linjen
CTRL+HOMECTRL+HOMEFlytte til den første linjen i en oversikt
CTRL+ENDCTRL+ENDFlytte til den siste linjen i en oversikt
CTRL+ENTERESCLagre og lukke vindu (samme som å klikke OK)
CTRL+INSERTF3Sette inn ny linje
CTRL+SKIFT+F3SKIFT+F7Velge begrens totaler til (tabellfilter)
CTRL+SKIFT+ACTRL+SKIFT+F7Fjerne alle filtre
CTRL+SKIFT+CF3Åpne et nytt kort
CTRL+SKIFT+DCTRL+SKIFT+DVise dimensjoner
CTRL+SKIFT+KRedigere oversikt
CTRL+SKIFT+LVise oversikt
CTRL+SKIFT+QCTRL+SKIFT+ASkjule/vise en linje i et hierarki
CTRL+SKIFT+VÅpne et kort eller et dokument i visningsmodus
CTRL+SKIFT+WCTRL+ENTERÅpne et oversiktssted i et separat vindu
CTRL+SHIFT+ENTERLagre og lukke vinduet og åpne et nytt vindu
ALT, F10ALT, F10Velge menylinjen og vise tilgangstaster
ALT+F3F7Filtrere etter verdien i feltet
ALT+F4ALT+F4Lukke vindu eller lukke program
ALT+F6Skjule eller vise den aktive rammen
ALT+F10Vise handlingsmenyen for den aktive rammen
ALT+AVise handlinger-menyen
ALT+IVise relatert informasjon-menyen
ALT+RVise rapporter-menyen
ALT+MVise Microsoft Dynamics NAV-menyen
ALT+PIL VENSTREGå til forrige vindu i navigasjonshistorikken
ALT+PIL HØYREGå til neste vindu i navigasjonshistorikken
ALT+ENTERFlytte til feltet under uten å åpne rullegardinmenyen
ALT+TABBytte mellom åpne vinduer