Timeregistrering, så enkelt

Hvis du vil gjøre smarte grep i 2019 – innfør timeregistrering og prosjektstyring på mobil

Så enkelt….

  • Når det er enkelt å registrere timene, så blir det gjort
  • Når det er enkelt å utfakturere, så blir det gjort